Gleba składa się przede wszystkim z:

 1. Cząstek mineralnych
 2. Powietrza
 3. Wody
 4. Materiałów organicznych

Wszystkie powyższe składniki są niezbędne roślinom do życia. Przewaga którejś z tych frakcji decyduje jaka to gleba.

Gleba jasna, sypka, szorstka (rozpada się w rękach gdy chcemy zrobić kulkę) to zapewne gleba piaszczysta, uboga w składniki mineralne i organiczne

Gleba lepka, gładka, namoczona daje się zlepić to ziemia gliniasta, która jest żyzna, ale trudna w uprawie.

Aby poprawić strukturę gleby i ją użyźnić powinniśmy wprowadzić do niej duże ilości:

 • substancji organicznej
 • materiałów nieorganicznych
 • odpowiednia dawka nawozów mineralnych

Najlepsze materiały organiczne:

 1. dobrze przegnity obornik
 2. liście
 3. torf
 4. rozdrobniona kora drzew iglastych
 5. trociny
 6. odpady kokosowe
 7. kompost ogrodniczy
 8. dobra ziemia z ogrodu (np. zdjęta wierzchnia warstwa przy budowie domu czy kopaniu stawu)
 9. węgiel brunatny
 10. kompost po pieczarkach i innych grzybach (uwaga! Zwiększa zasadowość gleby)

Najlepsze materiały nieorganiczne:

 1. piasek gruboziarnisty
 2. żwirek
 3. wapno (dolomit, kreda)

Nawozy mineralne, czyli chemiczne
– Najczęściej używa się gotowych mieszanek np. azofoska czy polifoska.

Bardzo istotnym elementem dotyczącym gleby jest jej odczyn – Ph. Współczynnik Ph gleby świadczy o jej kwasowości lub zasadowości. Odczyn Ph mierzy się w skali od 1 do 14. Gleby o odczynie :

 • kwaśnym mają Ph na poziomie 1-7
 • obojętnym mają Ph równe 7
 • zasadowym mają Ph większe niż 7

Wiele roślin doskonale czuje się w lekko kwaśnym i lekko zasadowym podłożu. Są jednak rośliny, które tolerują ekstremalnie zasadowy odczyn, jak również rośliny kwasolubne nie tolerujące gleby o innym odczynie niż kwaśny.

Współczynnik Ph można zmieniać, ale na krótko. Lepiej jest posadzić w glebie o danym odczynie rośliny, które właśnie takie Ph lubią.

Gleby lekkie odkwaszamy kredą albo dolomitem na wiosnę. Glebę gliniastą, ciężką odkwaszamy wapnem, które polepsza jej strukturę zmniejszając jej lepkość i tym samym spulchniając ją.

Jeśli mamy w ogrodzie glebę zasadową i zależy nam na tym, aby zmienić jej odczyn na kwaśny, stosujemy różnego rodzaju zakwaszacze jak np. mocznik, siarczan amonu, siarczan magnezu, siarczan potasu.