Helleborus niger - ciemiernik biały

Ciemiernik biały to długowieczna bylina

Do najbardziej żywotnych bylin należą płomyki, tawułki, funkie, bodziszki, liliowce, kosaćce, piwonie, rozchodniki i ciemierniki. Te gatunki potrafią żyć w ogrodach nawet 25 lat!

W przeciwieństwie do pozycji wyżej wskazanych niezbyt długo żyją (najwyżej kilka lat) złocienie, penstemony, firletki, rumiany i ostrogowce. Te należy co kila lat odmładzać.