Sadząc drzewa i krzewy należy wziąć pod uwagę, iż będą się rozrastać. W związku z tym należy zachować bezpieczną odległość od ogrodzenia ponieważ z czasem naszemu sąsiadowi może to przeszkadzać.

Rośliny będą dawały zbyt dużo cienia bądź spadające liście, kwiaty czy owoce mogą być przedmiotem sporu. Rozrastające się korony drzew i pędy krzewów będą blokować dojście do domu lub innego dojścia na działce. W tym przypadku będziemy musieli je przyciąć co niekoniecznie wyjdzie roślinie na dobre.